Üçüncü Açı Dönemi biterken, öğrencilerimizin heyecanı da yoğunluğu da artıyor. Farklı derslerin farklı içeriklerde hazırlanan projelerinde öğrenciler, araştırma becerilerini geliştirirken, yapılan sunumlarla kendini ifade etme ve iletişim becerilerini de geliştirme fırsatı buluyorlar.

Dördüncü sınıf öğrencilerimizle sanat dersi kapsamında düzenlediğimiz Sanatçılar Fuarı projemizi geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Bu projeyle öğrencilerimiz, ilkokul döneminin son senesinde, o güne kadar tanıdıkları sanatçıları temsil etme fırsatı buldular. Halihazırda tanıyor oldukları sanatçıların yanında farklı ve güncel sanatçılarla da bu sayede tanışmış oldular. Algının, hayal gücünün ve yaratım sınırsızlığının yüksek seviyede olduğu bir yaş döneminde öğrencilerin böyle bir projenin içinde yer alması, hem sanat pratiği alanında gelişim göstermelerine hem de sanat kültürü kazanmalarına destek olmaktadır.

Projeye hazırlanma sürecinde sanatçıların hayatlarını daha yakından tanıma olanağı bulan öğrencilerimiz, sanatçıların kişisel deneyimlerinin ve iç dünyalarının sanat eserlerindeki yansımalarını keşfetme sürecini yaşadılar. Sanatçının yaşadığı dönemdeki gelişmeleri de (bilim, edebiyat, müzik, teknoloji, sosyal/kültürel olaylar) araştırarak bilgi edinen öğrencilerimiz, tarihte yaşanmış önemli toplumsal dinamiklerden yola çıkarak sanatsal üretim sürecinin dış etkenleri konusunda da farkındalık kazanmış oldular. Bu şekilde disiplinler arası bağlantılar kurma olanağı bulan öğrencilerimizin bu süreci yaşamaları, eser yorumlama alanındaki yetkinliklerine de destek olmaktadır. Teorik hazırlık sürecinin yanında sanatçıların eserlerinden reprodüksiyonlar da yapan öğrencilerimiz, resim, heykel, seramik, dijital baskı gibi farklı alan ve tekniklerde hazırladıkları çalışmalarıyla sunumlarını desteklediler.

Proje sonrasına baktığımızda ise öğrencilerin sanat alanında kazandıkları gelişimin olumlu bir şekilde tavırlarına yansıdığı fark ediliyor. Modern sanat ve çağdaş sanatla tanışma olanağını geç elde eden bir coğrafyada büyümekte olan bir nesil için, bu tür deneyimlerin sanatsal bakış açısını içselleştirmedeki önemi ortaya çıkıyor.

Vesime Itır Demir
Açı İlkokulu Sanat Öğretmeni

Yorum yazabilirsiniz

E-Mail adresiniz yayınlanmayacak.